• + 48 793 638 269
  • siec@slaskasiec.pl
  • ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice
projekty
Zbudujmy katowickie canoe – warsztaty szkutnicze

Zbudujmy katowickie canoe – warsztaty szkutnicze

Okres realizacji: 7.09 – 31.09.2015 r. 

Dofinansowanie: 1500,00 zł, wartość projektu: 3450,00 zł.

Grantodawca: Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów

Głównym celem realizacji projektu była promocja działań kulturalnych realizowanych przez aktywnych mieszkańców Katowic oraz propagowanie tradycyjnych zawodów.

Kolejne cele to: 

  • zacieśnienia współpracy pomiędzy katowickimi organizacjami pozarządowymi i aktywnymi mieszkańcami Katowic;
  • promocja ważnych wydarzeń dla Mieszkańców Miasta Katowice (150-lecie, funkcjonowanie Miasta Ogrodów, powołanie FAB Labu, Powołanie Sieci Organizacji) poprzez zbudowanie ologowanego canoe, jego fotografowanie oraz promocja tych działań w sieci;
  • integracja społeczna, w tym integracja międzypokoleniowa;
  • rozwijanie zdolności manualnych w śród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
  • nauka pracy zespołowej poprzez wspólne zbudowanie jednego canoe;
  • wzbogacenie programu Festiwalu Organizacji Pozarządowych i obchodów 150-lecia Miasta Katowice poprzez niecodzienne i innowacyjne działania (możliwość sfotografowania się w ologowanym canoe).

Cele te zostały osiągnięte dzięki zorganizowaniu 3-dniowych warsztatów szkutniczych na których 10-osobowa grupa osób w różnym wieku wspólnie zbudowała canoe w technologii Skin on Frame, która jest jedną z najstarszych technologii budowy łodzi.

Zdatne do pływania canoe zostało zbudowane z materiałów bezpiecznych dla budujących oraz środowiska. Następnie canoe zostało oznaczone logotypami Miasta Ogrodów, Katowic, FOP, Stowarzyszenia Śląska Sieć oraz Fab Labu, a w dniu 12 września 2015 r. zostało przeniesione na teren Festiwalu Organizacji Pozarządowych (do Parku przy Pomniku Powstańców Śląskich) i było swoistym gadżetem, który pełnił rolę „fotobudki” dla uczestników Festiwalu Organizacji oraz osób zmierzających na obchody 150-lecia Katowic. W canoe sfotografowało się ok. 50 osób. W październiku 2015 r. canoe zostało zwodowane na jednym ze zbiorników Miasta Katowice.

Całość działań projektowych została zrealizowana przez 5 wolontariuszy, którzy przepracowali na rzecz projektu 50 h. 

Dodatkowo projekt był promowany w internecie (FB, www, mailing), a informacje o nim dotarły do ponad 115 odbiorców.

Skip to content