• + 48 793 638 269
  • siec@slaskasiec.pl
  • ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 24 maja 2023 r.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 24 maja 2023 r.

Zarząd Śląskiej Sieci 3 sektora zwołuje na dzień 24 maja 2023 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.  Miejsce Zebrania: Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach na ul. Kopernika 14. Rozpoczęcie zebrania nastąpi o godzinie 17:00 (pierwszy termin), drugi termin ustalono na godzinę 17:15 (jeżeli o 17:00 nie stawi się wystarczająca liczba Członków, Zebranie rozpocznie się w drugim terminie). Będzie to zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Zebranie potrwa ok. 1,5 h. Proszę o informację zwrotną o planowanym uczestnictwie w zebraniu. Zgodnie ze Statutem w Walnym […]

Coś na start, czyli budująca publikacja dla NGO

Coś na start, czyli budująca publikacja dla NGO

Z dumą prezentujemy Wam efekt naszej wspólnej projektowej pracy. Razem ze Stowarzyszeniem MOST w projekcie „Akademia NGO – stanowienia dobrego prawa!” wydaliśmy publikację pt.: „Coś na start, czyli budująca publikacja dla NGO”. Jest to vademecum dla każdej NGO chcącej działać zgodnie z prawem. Zachęcamy do pobierania i czytania! Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Wartość projektu i dofinansowania z Programu […]

Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie Akademia NGO – stanowienia dobrego prawa

Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie Akademia NGO – stanowienia dobrego prawa

Projekt „Akademia NGO – stanowienia dobrego prawa!” jest projektem dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 w związku z czym każdy uczestnik musi spełnić unijne wytyczne uprawniające do udziału w działaniach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wypełnienie formularzy zgłoszeniowych jest uciążliwe, jednak taki formularz wypełnia się tylko raz na początku udziału w szkoleniach. Po wypełnieniu formularza można uczestniczyć we wszystkich oferowanych w ramach projektu wydarzeniach.  Aby wziąć udział w projekcie […]

Akademia NGO – stanowienia dobrego prawa!

Akademia NGO – stanowienia dobrego prawa!

Od lutego 2022 r. Śląska Sieć 3 sektora jest partnerem projektu pn.: „Akademia NGO – stanowienia dobrego prawa!” Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji eksperckich min. 110 przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych z zakresu stanowienia prawa. W projekcie zostanie położony szczególny nacisk na szkolenia dla organizacji z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego, ekonomii i analizy finansowej. Dodatkowo w projekcie zaplanowano wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym. Będzie […]

Zbudujmy katowickie canoe – warsztaty szkutnicze

Zbudujmy katowickie canoe – warsztaty szkutnicze

Okres realizacji: 7.09 – 31.09.2015 r.  Dofinansowanie: 1500,00 zł, wartość projektu: 3450,00 zł. Grantodawca: Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów Głównym celem realizacji projektu była promocja działań kulturalnych realizowanych przez aktywnych mieszkańców Katowic oraz propagowanie tradycyjnych zawodów. Kolejne cele to:  Cele te zostały osiągnięte dzięki zorganizowaniu 3-dniowych warsztatów szkutniczych na których 10-osobowa grupa osób w różnym wieku wspólnie zbudowała canoe w technologii Skin on Frame, która jest jedną z najstarszych technologii […]

Skip to content