• + 48 793 638 269
  • siec@slaskasiec.pl
  • ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice
aktualności
Sieć dla potrzebujących

Sieć dla potrzebujących

„Sieć dla potrzebujących” to projekt, który będziemy realizować z potrzeby serca i chęci pomocy organizacjom pozarządowymdziałającym na terenie województwa śląskiego, które zostały dotknięte pandemią COVID-19. Projekt, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030, będzie jest realizowany od 1 maja 2020 – 31 lipca 2020 r.

Celem projektu jest zakup drukarki 3D oraz materiałów niezbędnych do druku i wydrukowanie na tej drukarce min. 500 przyłbic, które zostaną przekazane min. 7 organizacjom pozarządowym i instytucjom działającym na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i osób szczególnie narażonych na skutki pandemii. 

Przyłbice będą przekazywanie nieodpłatnie organizacjom, które podpiszą porozumienie o współpracy regulujące zasady przekazania przyłbic. Wzór porozumienia znajduje się TUTAJ. Każdy obdarowany będzie musiał wyrazić zgodę na publikację zdjęcia z przekazania przyłbic na FB Śląskiej Sieci 3 sektora. Jeżeli chcesz otrzymać przyłbice napisz do nas: siec @ slaskasiec.pl

Jeżeli chcesz nieodpłatnie pomóc w składaniu przyłbic (składanie i produkcja przyłbic będzie prowadzona w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach) napisz do nas: siec @ slaskasiec.pl. Z wszystkimi wolontariuszami zostaną podpisane umowy wolontariackie oraz będą wydane zaświadczenia o wolontariacie. 

Śląska Sieć 3 Sektora to forum współpracy, wymiany opinii i zasobów pomiędzy NGO z woj. śląskiego, które zrzesza 40 NGO. Sieć powstała w 2015 i od tego czasu pomaga swoim członkom głównie wypożyczając sprzęt na różne imprezy oraz oferując im wsparcie edukacyjne w ramach różnych projektów. Głównym celem działania jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, ochrona zdrowia i pomoc społ. oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Kolejny cel to wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie i inspirowanie rozwoju organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych. Od 13 marca br., gdy wybuchła epidemia koronawirusa Sieć aktywnie wspieraróżnorodne inicjatywy pomocowe w Katowicach i w województwie. Np. wolontariusze Sieci brali udział w szyciu masek dla medyków, a obecnie biorą udział w szyciu masek dla katowickich seniorów.

Wartość projektu: 14 200,00 PLN | Dofinansowanie PROO 5: 10 000,00 PLN Całość dotacji zostanie wydana na zakup sprzętu i materiałów dodatkowych.

Skip to content