• + 48 793 638 269
  • siec@slaskasiec.pl
  • ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice
Logotyp Stowarzyszenia Góra Jerzego w Miasteczku Śląskim

Stowarzyszenie Góra Jerzego w Miasteczku Śląskim

Stowarzyszenie Góra Jerzego w Miasteczku Śląskim:
- kreuje, inspiruje i popiera inicjatywy społeczne w zakresie gospodarki, edukacji, kultury, sportu i turystyki, ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony środowiska i promocji zdrowia,
- buduje więzi międzyludzkie,
- propaguje historię i tradycję regionalną,
- pobudza świadomość obywatelską i wspiera liderów społeczności lokalnej,
- propaguje idę samorządności wśród ludzi młodych.
- pomaga w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom zarówno młodym, jak i starszym pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie.

Stowarzyszenie ,,Góra Jerzego” w Miasteczku Śląskim
ul. Dworcowa 2, 42-610 Miasteczko Śląskie
stowarzyszenie@gorajerzego.zamiast.net
https://gorajerzego.zamiast.net

Skip to content