• + 48 793 638 269
  • siec@slaskasiec.pl
  • ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice
Fundacja Reakcją

Fundacja Re:akcja

Priorytetami Fundacji są działania na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn, komunikacji bez przemocy, wspierania aktywności lokalnej i rozwoju osobistego.

Dodatkowe informacje: https://www.facebook.com/fundacjareakcja/

Skip to content