• + 48 793 638 269
  • siec@slaskasiec.pl
  • ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice
Logotyp Fundacji Oczami Brata

Fundacja Oczami Brata

Fundacja Oczami Brata została założona 16 stycznia 2014 roku i jest dedykowana Karolowi Bilskiemu, zmarłemu bratu Fundatora i Prezesa organizacji.
Misją organizacji jest patrzenie na świat „oczami brata”, „oczami osób z niepełnosprawnością”.
Fundacja realizuje autorski program dochodzenia do samodzielności osób z niepełnosprawnością poprzez prowadzenie m.in. Warsztatu Terapii Zajęciowej, Warsztatu Terapii Artystycznej, mieszkania, w tym wspomaganego oraz chroniono-treningowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością. Założyliśmy Spółdzielnię Socjalną, która prowadzi klubokawiarnię Alternatywa 21 oraz kawiarnię Alternatywa 21, w której zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością. Realizujemy szereg działań animacyjnych i wspierających społeczność lokalną, m,in. poprzez projekt „AKTON aktywizacja osób z niepełnosprawnością”, kulturalnych m.in. Teatr Oczami Brata, projekt „(Nie)pełnosprawni aktywni kulturalnie”, Częstochowski Everest, cykl warsztatów pn. DOWN-LOVE, Festiwal Kultury Alternatywnej.
Fundacja na co dzień wdraża również model asystentury społecznej czynnie uczestnicząc w Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Usług Asystenckich. Animujemy również wolontariat i społeczność lokalną w Częstochowie i powiatach ościennych.
Największą inwestycją obecnie realizowaną przez Fundację Oczami Brata jest budowa Domu Oczami Brata, który przeznaczony będzie dla 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność oraz wiek rodziców i opiekunów nie są w stanie samodzielnie zamieszkać we własnym mieszkaniu. Dom pełniący funkcję Rodzinnego Domu Pomocy, będzie pełnił również funkcję aktywizującą dla osób z niepełnosprawnościami. Zostaną w nim stworzone 3 pracownie rehabilitacyjne.
Fundacja Oczami Brata poprzez swoją codzienną pracę otacza wsparciem 200 osób z niepełnosprawnością, współpracuje z 45 organizacjami pozarządowymi, korzysta ze wsparcia 600 wolontariuszy, a to wszystko przy pomocy ponad 70 pracowników (w tym osób z niepełnosprawnością).
Zespół Fundacji Oczami Brata tworzą osoby posiadające wykształcenie, wiedzę i doświadczenie w zakresie pracy socjalnej, poradnictwa i wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych. Pracownicy Fundacji mają również bogate doświadczenie w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością, również we współpracy z innymi organizacjami, doświadczenie to udokumentowane jest wieloma zaświadczeniami, certyfikatami oraz nagrodami.
Nagrody
Fundacja Oczami Brata – Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w III sektorze. Gala Ekonomii Społecznej, 26.09.2015 r.
Wyróżnienie Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie dla Pawła Bilskiego Prezesa Zarządu Fundacji Oczami Brata za partnerskość, inicjatywność i przedsiębiorczość społeczną, 25.06.2015 r.
Certyfikat Partnerstwa dla Fundacji Oczami Brata oficjalnego sygnatariusza partnerstwa lokalnego Częstochowa na rzecz osób z niepełnosprawnością, 25.06.2015 r.
Przyjaciel Rodziny, wyróżnienie w kategorii „Organizacja pozarządowa” dla Fundacji Oczami Brata za okazaną pomoc i współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 2017 r.
Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością dla Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że alternatywa 21”, 20.11.2017 r.
I miejsce w kategorii „Współpraca wśród PS Subregionu Północnego WSL” dla Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że alternatywa 21”, 20.06.2018 r.
Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2018 dla Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że alternatywa 21”, 15.10.2018 r.
III Nagroda w konkursie Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód dla Pawła Bilskiego, 20.09.2019 r.
Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Fundacja Oczami Brata Najlepszy Pracodawca, 2020 r.
Zasada Prom+
W Fundacji Oczami Brata obowiązuję Zasada PROM+. To autorskie założenie Prezesa Zarządu Fundacji Oczami Brata. Zgodnie ze swoim skrótem oznacza przede wszystkim konieczność P, czyli profesjonalizacji działań pracowników na rzecz klientów fundacji i samej kadry – względem siebie i innych oraz odpowiedniego planowania pracy. R oddaje tu stały rozwój fundacji, pracowników, uczestników zajęć i projektów, czyli poszerzania swojej wiedzy i wychodzenia poza schematy. O to odpowiedzialność za fundację, pracę, uczestnika, kadrę, odpowiedzialność względem miejsca pracy, w stosunku do zarządu i pracowników, środowiska uczestników, ich rodziców i opiekunów oraz darczyńców i partnerów. Z kolei M oznacza możliwości organizacji, jej zasoby finansowe i rzeczowe, plany na przyszłość, misję organizacji oraz serce, wszystko po to, aby praca była pasją i realizacją siebie. Dodatkowy + to ciągłe doskonalenie tej zasady i patrzenie w dal. Dlaczego właśnie prom? To morskie porównanie odnoszące się typu statków, który wykształcił się ze statków pasażerskich. Promy obsługują regularne połączenia między portami, a Prom Oczami Brata obsługuje wszelkie filary, regularne i nieregularne działania fundacji. Jest typowo pasażerski, ze względu na to, że nie tylko płynie w kierunku pomocy osobom
z niepełnosprawnością, ich otoczenia, czy społeczności lokalnej, ale na pokładzie ma również wyspecjalizowaną kadrę pracowników i współpracowników. PROM+ łączy ze sobą funkcje pasażerskie z technicznymi, cała załogowa może bowiem skorzystać ze specjalistycznego wsparcia oraz zasobów, zbudowanych i pozyskanych od lat (za sprawą swojego ładunku doświadczeń oraz ładunku technicznego). Pokłady promu są pojemne, zarówno stałe, jak i ruchome. Prom dostosowuje się do okoliczności, trybu pracy, jego kierunku i priorytetowości. Uczestnicy zajęć i projektów oraz pracownicy fundacji dostają się na pokład dzięki rękawom. Rękaw symbolizuje tu łagodne wejście na pokład, celem zapewnienia bezpieczeństwa i wsparcia. Do ich dyspozycji na pokładzie promu udostępnia się bardzo rozwiniętą infrastrukturę. Promem kieruje kapitan (lider, prezes), jednak, aby prom mógł płynąć w odpowiednim kierunku, niezbędne jest zaangażowanie, w sposób odpowiedzialny całej załogi, kierowanej przez koordynatorów. Tu nie tylko kapitan wyznacza kierunki działań. To, w jakim momencie zostanie uruchomiony napęd, zależy od zespołu. Kapitan, jak na statku, nie może cały czas przebywać na mostku. Wtedy ster przejmują odpowiednio zaangażowani pracownicy. Zasada PROM+ łączy ze sobą wszystkie filary działalności Fundacji Oczami Brata.

Adres: ul. Brzezińska 57/59, 42-208 Częstochowa
Telefon: 533-527-368 lub 788-448-039
Email: biuro@oczamibrata.pl
https://oczamibrata.pl

Skip to content